Pranie a čistenie šatstva

Pranie osobnej bielizne zabezpečujeme priamo v našom hoteli.

Zabezpečujeme aj rýchle chemické čistenie šatstva u zmluvných partnerov.


Rezervujte si ubytovanie

Hradská 20, 821 07 Bratislava (Vrakuňa), tel: (+ 421) - 2- 45 24 54 60, (+421) – 948 997 888, e-mail: hotel-tereza@hotel-tereza.sk